Polski

[SKRYPT] AutoPlay dla EXE V3.0

Wszelkie sprawy techniczne związane z EXEkami.
Uwagi mile widziane.
Anthrox Poniżej prezentuję skrypt bat dalej zwany programem o nazwie AutoPlay dla przykładowego exeka Appendix:
https://thecompany.pl/gra/Appendix+Demography

Program ten automatycznie uruchamia następną pozycję z czarnego okna po wykryciu zamknięcia tcUAE

Instrukcja:

1. Stwórz nowy plik tekstowy "start.txt"
2. Wklej poniższy skrypt:

Code: Select all

@echo AutoPlay for DEMOS TCEXE V3.0
@echo by Anthrox
@echo Version: V1.1
@echo Release date: 2018-01-27
@echo.
@echo Status:
@setlocal EnableExtensions
@set CHECKEXIT=tcuae.exe

:: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
:: Jak nazywa się egzek?
@set EXE=Appendix.Demography.(v3.0)(PL)(1992-2004)-TheCompany.exe
:: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

:: Position 1
@set position=1
@call :MEOW

:: Position 1.1
@set position=1.1
@call :MEOW

:: Position 2
@set position=2
@call :MEOW

:: Position 2.1
@set position=2.1
@call :MEOW

:: Position 3
@set position=3
@call :MEOW

:: Position 4
@set position=4
@call :MEOW

:: Position 5
@set position=5
@call :MEOW

:: Position 6
@set position=6
@call :MEOW

:: Position 7
@set position=7
@call :MEOW

:: Position 8
@set position=8
@call :MEOW

:: Position 9
@set position=9
@call :MEOW

:: Position 10
@set position=10
@call :MEOW

:: Position 11
@set position=11
@call :MEOW

:: Position 12
@set position=12
@call :MEOW

:: Position 13
@set position=13
@call :MEOW

:: Position 14
@set position=14
@call :MEOW

:: Position 15
@set position=15
@call :MEOW

:: Position 16
@set position=16
@call :MEOW

:: Position 17
@set position=17
@call :MEOW

:: Position 18
@set position=18
@call :MEOW

:: Position 19
@set position=19
@call :MEOW

:: Position 20
@set position=20
@call :MEOW

:: Position 21
@set position=21
@call :MEOW

:: Position 22
@set position=22
@call :MEOW

:: Position 23
@set position=23
@call :MEOW

:: Position 24
@set position=24
@call :MEOW

:: Position 25
@set position=25
@call :MEOW

:: Position 26
@set position=26
@call :MEOW

:: Position 27
@set position=27
@call :MEOW

:: Position 27.1
@set position=27.1
@call :MEOW

:: Position 28
@set position=28
@call :MEOW

:: Position 29
@set position=29
@call :MEOW

:: Position 30
@set position=30
@call :MEOW

:: Position 31
@set position=31
@call :MEOW

:: Position 32
@set position=32
@call :MEOW

:: Position 33
@set position=33
@call :MEOW

:: Position 34
@set position=34
@call :MEOW

:: Position 35
@set position=35
@call :MEOW

:: Position 36
@set position=36
@call :MEOW

:: Position 37
@set position=37
@call :MEOW

:: Position 38
@set position=38
@call :MEOW

:: Position 39
@set position=39
@call :MEOW

:: Position 39.1
@set position=39.1
@call :MEOW

:: Position 39.2
@set position=39.2
@call :MEOW

:: Position 39.3
@set position=39.3
@call :MEOW

:: Position 39.4
@set position=39.4
@call :MEOW

:: Position 39.5
@set position=39.5
@call :MEOW

:: Position 39.6
@set position=39.6
@call :MEOW

:: Position 40
@set position=40
@call :MEOW

:: Position 40.1
@set position=40.1
@call :MEOW

:: Position 40.2
@set position=40.2
@call :MEOW

:: Position 41
@set position=41
@call :MEOW

:: Position 41.1
@set position=41.1
@call :MEOW

:: Position 41.2
@set position=41.2
@call :MEOW

:: Position 41.3
@set position=41.3
@call :MEOW

:: Position 41.4
@set position=41.4
@call :MEOW

:: Position 41.5
@set position=41.5
@call :MEOW

:: Position 42
@set position=42
@call :MEOW

:: Position 42.1
@set position=42.1
@call :MEOW

:: Position 42.2
@set position=42.2
@call :MEOW

:: Position 42.3
@set position=42.3
@call :MEOW

:: Position 42.4
@set position=42.4
@call :MEOW

:: Position 42.5
@set position=42.5
@call :MEOW

:: Position 42.6
@set position=42.6
@call :MEOW

:: Position 42.7
@set position=42.7
@call :MEOW

:: Position 43
@set position=43
@call :MEOW

:: Position 44
@set position=44
@call :MEOW

:: Position 45
@set position=45
@call :MEOW

:: Position 46
@set position=46
@call :MEOW

:: Position 47
@set position=47
@call :MEOW

:: Position 48
@set position=48
@call :MEOW

:: Position 49
@set position=49
@call :MEOW

:: Position 50
@set position=50
@call :MEOW

:: Position 51
@set position=51
@call :MEOW

:: Position 52
@set position=52
@call :MEOW

:: Position 53
@set position=53
@call :MEOW

:: Position 54
@set position=54
@call :MEOW

:: Position 55
@set position=55
@call :MEOW

:: Position 56
@set position=56
@call :MEOW

:: Position 57
@set position=57
@call :MEOW

:: Position 58
@set position=58
@call :MEOW

:: Position 59
@set position=59
@call :MEOW

:: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
@goto end
:MEOW
@FOR /F %%x IN ('tasklist /NH /FI "IMAGENAME eq %CHECKEXIT%"') DO @IF NOT %%x == %CHECKEXIT% goto NOTFOUND
@goto MEOW
:NOTFOUND
@echo Position %position% has been launched.
@"%EXE%" -g %position%
:end

3. Uruchom start.bat i ciesz się automatyką

3. Zmień nazwę pliku "start.txt" na "start.bat"

NOTKA: plik o nazwie Appendix.Demography.(v3.0)(PL)(1992-2004)-TheCompany.exe powinien znajdować w tym samym miejscu, gdzie "start.bat"

Image

Na dzień dzisiejszy trzeba ręcznie tworzyć taki plik, być może w przyszłości wprowadzimy AutoPlay jako jeden przycisk w TCW?
Page 1 of 1 1 https://forum.thecompany.pl/exe-pytania-techniczne/autoplay-dla-exe-t5039.html
2019-01-27T21:32:24+01:00
Poniżej prezentuję skrypt bat dalej zwany programem o nazwie AutoPlay dla przykładowego exeka Appendix:
https://thecompany.pl/gra/Appendix+Demography

Program ten automatycznie uruchamia następną pozycję z czarnego okna po wykryciu zamknięcia tcUAE

Instrukcja:

1. Stwórz nowy plik tekstowy "start.txt"
2. Wklej poniższy skrypt:

Code: Select all

@echo AutoPlay for DEMOS TCEXE V3.0
@echo by Anthrox
@echo Version: V1.1
@echo Release date: 2018-01-27
@echo.
@echo Status:
@setlocal EnableExtensions
@set CHECKEXIT=tcuae.exe

:: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
:: Jak nazywa się egzek?
@set EXE=Appendix.Demography.(v3.0)(PL)(1992-2004)-TheCompany.exe
:: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

:: Position 1
@set position=1
@call :MEOW

:: Position 1.1
@set position=1.1
@call :MEOW

:: Position 2
@set position=2
@call :MEOW

:: Position 2.1
@set position=2.1
@call :MEOW

:: Position 3
@set position=3
@call :MEOW

:: Position 4
@set position=4
@call :MEOW

:: Position 5
@set position=5
@call :MEOW

:: Position 6
@set position=6
@call :MEOW

:: Position 7
@set position=7
@call :MEOW

:: Position 8
@set position=8
@call :MEOW

:: Position 9
@set position=9
@call :MEOW

:: Position 10
@set position=10
@call :MEOW

:: Position 11
@set position=11
@call :MEOW

:: Position 12
@set position=12
@call :MEOW

:: Position 13
@set position=13
@call :MEOW

:: Position 14
@set position=14
@call :MEOW

:: Position 15
@set position=15
@call :MEOW

:: Position 16
@set position=16
@call :MEOW

:: Position 17
@set position=17
@call :MEOW

:: Position 18
@set position=18
@call :MEOW

:: Position 19
@set position=19
@call :MEOW

:: Position 20
@set position=20
@call :MEOW

:: Position 21
@set position=21
@call :MEOW

:: Position 22
@set position=22
@call :MEOW

:: Position 23
@set position=23
@call :MEOW

:: Position 24
@set position=24
@call :MEOW

:: Position 25
@set position=25
@call :MEOW

:: Position 26
@set position=26
@call :MEOW

:: Position 27
@set position=27
@call :MEOW

:: Position 27.1
@set position=27.1
@call :MEOW

:: Position 28
@set position=28
@call :MEOW

:: Position 29
@set position=29
@call :MEOW

:: Position 30
@set position=30
@call :MEOW

:: Position 31
@set position=31
@call :MEOW

:: Position 32
@set position=32
@call :MEOW

:: Position 33
@set position=33
@call :MEOW

:: Position 34
@set position=34
@call :MEOW

:: Position 35
@set position=35
@call :MEOW

:: Position 36
@set position=36
@call :MEOW

:: Position 37
@set position=37
@call :MEOW

:: Position 38
@set position=38
@call :MEOW

:: Position 39
@set position=39
@call :MEOW

:: Position 39.1
@set position=39.1
@call :MEOW

:: Position 39.2
@set position=39.2
@call :MEOW

:: Position 39.3
@set position=39.3
@call :MEOW

:: Position 39.4
@set position=39.4
@call :MEOW

:: Position 39.5
@set position=39.5
@call :MEOW

:: Position 39.6
@set position=39.6
@call :MEOW

:: Position 40
@set position=40
@call :MEOW

:: Position 40.1
@set position=40.1
@call :MEOW

:: Position 40.2
@set position=40.2
@call :MEOW

:: Position 41
@set position=41
@call :MEOW

:: Position 41.1
@set position=41.1
@call :MEOW

:: Position 41.2
@set position=41.2
@call :MEOW

:: Position 41.3
@set position=41.3
@call :MEOW

:: Position 41.4
@set position=41.4
@call :MEOW

:: Position 41.5
@set position=41.5
@call :MEOW

:: Position 42
@set position=42
@call :MEOW

:: Position 42.1
@set position=42.1
@call :MEOW

:: Position 42.2
@set position=42.2
@call :MEOW

:: Position 42.3
@set position=42.3
@call :MEOW

:: Position 42.4
@set position=42.4
@call :MEOW

:: Position 42.5
@set position=42.5
@call :MEOW

:: Position 42.6
@set position=42.6
@call :MEOW

:: Position 42.7
@set position=42.7
@call :MEOW

:: Position 43
@set position=43
@call :MEOW

:: Position 44
@set position=44
@call :MEOW

:: Position 45
@set position=45
@call :MEOW

:: Position 46
@set position=46
@call :MEOW

:: Position 47
@set position=47
@call :MEOW

:: Position 48
@set position=48
@call :MEOW

:: Position 49
@set position=49
@call :MEOW

:: Position 50
@set position=50
@call :MEOW

:: Position 51
@set position=51
@call :MEOW

:: Position 52
@set position=52
@call :MEOW

:: Position 53
@set position=53
@call :MEOW

:: Position 54
@set position=54
@call :MEOW

:: Position 55
@set position=55
@call :MEOW

:: Position 56
@set position=56
@call :MEOW

:: Position 57
@set position=57
@call :MEOW

:: Position 58
@set position=58
@call :MEOW

:: Position 59
@set position=59
@call :MEOW

:: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
@goto end
:MEOW
@FOR /F %%x IN ('tasklist /NH /FI "IMAGENAME eq %CHECKEXIT%"') DO @IF NOT %%x == %CHECKEXIT% goto NOTFOUND
@goto MEOW
:NOTFOUND
@echo Position %position% has been launched.
@"%EXE%" -g %position%
:end

3. Uruchom start.bat i ciesz się automatyką

3. Zmień nazwę pliku "start.txt" na "start.bat"

NOTKA: plik o nazwie Appendix.Demography.(v3.0)(PL)(1992-2004)-TheCompany.exe powinien znajdować w tym samym miejscu, gdzie "start.bat"

Image

Na dzień dzisiejszy trzeba ręcznie tworzyć taki plik, być może w przyszłości wprowadzimy AutoPlay jako jeden przycisk w TCW?

2019-01-28T08:17:15+01:00

Re: [SKRYPT] AutoPlay dla EXE V3.0

Zrób tak.

2019-02-02T12:18:34+01:00

Re: [SKRYPT] AutoPlay dla EXE V3.0

dla dem byłoby wymagane :)

2019-02-04T11:40:40+01:00

Re: [SKRYPT] AutoPlay dla EXE V3.0

Działa bardzo fajne.
Przydała by się możliwość zakończenia skryptu w dowolnym momencie. Bo po wyjściu z jednego dema od razu ładuje się następne a przy 40 pozycjach trochę to trwa. Zostaje refleks i jak się pokazuje na chwilę windows przed uruchomieniem następnej pozycji zamknąć okno "command line".

Jak już będzie przycisk autoplay, to fajnie by było mieć możliwość zaznaczenia pozycji które chcemy oglądnąć. Bo magazyny i music-diski nie potrzebują trybu autoplay.

2019-02-04T16:37:22+01:00

Re: [SKRYPT] AutoPlay dla EXE V3.0

Ciekawe ciekawe ........!!!!!!

2019-02-04T18:16:36+01:00

Re: [SKRYPT] AutoPlay dla EXE V3.0

@exolon... wystarczy zminimalizować okno (lub nacisnąć HOME) i zamknąć konsolę.
Jeżeli ktoś chce, może poprawić to co napisałem i rozwinąć - ja wrzuciłem "program" w ramach okresu przejściowego, dopóki TCW nie zaopatrzy się w stosowny AutoPlay.

Jak komuś to przeszkadza... mogę ew. dołączyć wersję z timeuot... 10s, 15s zanim uruchomi się następna pozycja..., ale nie widzę sensu.

Return to Pytania techniczne