Polski

Gry TSS Twin Spark Soft - zabezpieczenia

Opisujemy tu "duchowne" przeżycia z grami z różnych platform.
Pamiętaj, że istnieją tematyczne podfora, dla zachowania porządku.
santa13 O widzisz ;) W końcu ktoś może pomóc, by nie zapomnieć niektórych gier ;) Page 2 of 2 2 https://forum.thecompany.pl/gry/tss-twin-spark-soft-zabezpieczenia-t3814.html
2018-08-26T00:34:27+01:00

Re: Gry TSS Twin Spark Soft - zabezpieczenia

O widzisz ;) W końcu ktoś może pomóc, by nie zapomnieć niektórych gier ;)

2019-05-21T23:32:31+01:00

Re: Gry TSS Twin Spark Soft - zabezpieczenia

Do kolekcji doszedł Karciarz dzięki @Milas - dziękujemy! :tuptup1:

2023-10-20T10:37:27+01:00

Re: Gry TSS Twin Spark Soft - zabezpieczenia


ATLANTYDA
Normalne uruchomienie programu spowoduje, że po pięciu minutach zabawy gra
automatycznie się wyłączy. Aby uruchomić pełną wersję ATLANTYDY należy:
1. Włożyć do stacji dysków dyskietkę z programem.
2. Po ukazaniu się czołówki z przesuwającymi się napisami o producencie
gry, nacisnąć PRAWY PRZYCISK MYSZY i trzymając go nacisnąć PRZYCISK
NA JOYSTICKU.


AVALON
Gra AVALON posiada zabezpieczenie. Po ukazaniu się nazwisk autorów
programu należy nacisnąć klawisz "DEL" na klawiaturze. Nie wykonanie tej
czynności spowoduje uruchomienie programu w trybie demonstracyjnym.


CHIŃCZYK
Gra Chińczyk posiada zabezpieczenie. Po uruchomieniu gry Chińczyk
ukaże się ekran z wyborem rodzaju przeciwnika.
Należy wtedy ustawić kuror myszy na napisie START i nacisnąć klawisz
RETURN. W górnym lewym rogu ekranu pojawi się słoneczko.
Nie wykonanie powyższej czynności spowoduje uruchomienie gry w TRYBIE
DEMONSTRACYJNYM


FORTUNA (a.k.a. Koło Fortuny)
Gra "Koło Fortuny" posiada zabezpieczenie. Po wgraniu programu należy
najechać wskaźnikiem myszki na niebieskie pole z napisem FORTUNA i
trzymając obydwa przyciski myszki wciśnięte wpisać literę "F" na
klawiaturze. Jeśli tego nie zrobisz to wgra się jedynie hasło: BĄDŹ
ORYGINALNY KUP ORYGINAŁ czyli uruchomiłeś wersję DEMO!!!


KARCIARZ
Program "Karciarz" jest w prosty sposób zabezpieczony przed używaniem go
przez osoby nie szanujące cudzej pracy. Uruchomienie programu w sposób
"normalny" spowoduje wejście "Karciarza" w tryb demonstracyjny, w którym -
po kilku minutach zabawy - karty będące na ręce gracza staną się niewi-
doczne. Aby uruchomię program w trybie pełnym, dającym satysfakcję z zaba-
wy należy po pojawieniu się planszy "T. S. S. prezentuje" wcisnąć oba
klawisze myszki i przytrzymać aż do usłyszenia krótkiego dźwięku. Po jego
usłyszeniu można puścić klawisze myszki - zabezpieczenie antypirackie
zostanie wyłączone.


KOŚCI ZOSTAŁY RZUCONE
Gra KOŚCI posiada zabezpieczenie. Po uruchomieniu KOŚCI ukaże się ekran
z wyborem graczy. Należy wtedy ustawić kursor myszy pod napisem KOŚCI
ZOSTAŁY RZUCONE i nacisnąć klawisz HELP. Po odbezpieczeniu gry pojawi się
logo firmy TSS "OCZKA". Nie wykonanie powyższych czynności spowoduje
uruchomienie gry w TRYBIE DEMONSTRACYJNYM.


MASA KRYTYCZNA
Po ukazaniu się okna opcji przed rozpoczęciem właściwej zabawy w MASĘ
KRYTYCZNĄ należy kliknąć 3 razy prawym przyciskiem myszy na czarnym tle u
dołu ekranu (napis MASA KRYTYCZNA na górze ekranu stanie się wklęsły). Nie
wykonanie powyższych czynności spowoduje uruchomienie programu w trybie
demonstracyjnym


ORTOGRAFIA
Po ukazaniu się okna opcji przed rozpoczęciem właściwej zabawy w ORTOGRAFIĘ
należy: kliknąć dwa razy prawym przyciskiem myszy na ikonie rozpoczęcia
nowej gry (nastąpi wówczas charakterystyczny błysk ekranu).


SKARABEUSZ
W górnej części okna z opcjami znajdziesz ikonę z napisem SKARABEUSZ.
Tylko trzykrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na ikonie z napisem
SKARABEUSZ - przed rozpoczęciem gry - da Ci pełną satysfakcję z zabawy.
Jest to proste zabezpieczenie przed korzystaniem z programu przez ludzi
nie szanujących cudzej pracy.


WIEŻA HANOI
Gra "Wieża Hanoi" posiada zabezpieczenie. Po wgraniu planszy z opcjami gry
należy ustawić kursor myszki na przycisku z wyborem liczby graczy (gadżet z
mnichem) i przy wciśniętym PPM (prawym przycisku myszy) nacisnąć LPM (lewy
przycisk myszy) - gra zostanie odbezpieczona.


AMISŁOWNIK
Program AmiSłownik posiada zabezpieczenie. Po uruchomieniu AmiSłownika
ukaże się ekran z informacjami o programie i firmie. Należy wtedy nacisnąć
lewy klawisz Alt i jednocześnie klawisz Esc. Nie wykonanie powyższej
czynności spowoduje uruchomienie programu w TRYBIE DEMONSTRACYJNYM.


AMITEKST PRO WER. 1.3
Niniejsza wersja wymaga podania 6-cio cyfrowego kodu z tablicy kodów.
Nowsze wersje nie są już w żaden sposób zabezpieczane. Oto tablica kodów:

1. 431537 5. 764073 9. 440585
2. 444368 6. 449743 10. 362959
3. 477299 7. 449884 11. 233600
4. 342433 8. 477594 12. 221514

Nie wykonanie powyższej czynności spowoduje uruchomienie programu w
TRYBIE DEMONSTRACYJNYM.


FISKUS
Program posiada zabezpieczenie uniemożliwiające korzystanie z niego przez
osoby nie szanujące cudzej pracy. Aby odbezpieczyć program należy: po
uruchomieniu programu pojawia się okno z pytaniem o drukarkę, należy
nacisnąć 'T' lub 'N' (w zależności od tego czy będziemy korzystali
z polskich znaków na drukarce) ze strzałką ustawioną na gadgecie zamykania
okna.

2023-10-20T19:43:53+01:00

Re: Gry TSS Twin Spark Soft - zabezpieczenia

Dzięki za info ;)

2023-11-21T10:16:54+01:00

Re: Gry TSS Twin Spark Soft - zabezpieczenia

FIRMA v4.03

Program Firma wersja 4.03 jest w bardzo prosty sposób zabezpieczony przed
dostępem osób nie szanujących cudzej pracy. Nieodbezpieczenie programu
spowoduje ciągłe pojawianie się na winiecie napisu TRYB DEMONSTRACYJNY!

Aby odbezpieczyć program należy:
1.wejść do okna konfiguracji (Menu Różne-opcja Konfig)
2.wpisać nagłówek firmy(nacisnąć klawisz `G` oraz wypełnić pięć okienek
edycyjnych)
3.nacisnąć lewy przycisk myszy na winiecie okna (lewy górny róg ekranu)
4.po pojawieniu się napisu `Kod:` należy do okienka edycyjnego wpisać
DOKŁADNIE taki sam tekst, jaki został wpisany do PIERWSZEGO wiersza
nagłówka
5.ustawić pozostałe parametry konfiguracji i NAGRAĆ konfigurację na dysk
(klawisz `N`)
6.po nagraniu konfiguracji program zostanie odbezpieczony - kolejne
uruchomienia programu nie będą już wymagały żadnych operacji.

Uwaga !
Każda zmiana pierwszego wiersza nagłówka wymaga powtórzenia operacji
odbezpieczania programu.

Uwaga !
Korzystając z opcji pracy wielomagazynowej należy odbezpieczyć KAŻDY
magazyn z osobna.

Return to Gry