Polski

XTD: Escape (2021)

xandra Extend wydał niedawno nową płytę.0:00 - Sparkle
0:24 - Retrovirus
3:25 - Escape
7:13 - Red
11:18 - Drizzle
12:57 - 1985
16:29 - Technological Death
21:38 - Experience
25:17 - Deep Diving
31:03 - Reassurance
34:34 - Shadow
36:14 - Darkness Falls

Tutaj też można sobie posłuchać i pobrać muzykę: https://www.xtdmusic.eu/index.php?sel=escape
Page 1 of 1 1 https://forum.thecompany.pl/msx/xtd-escape-2021-t6052.html
2021-01-11T00:25:42+01:00
Extend wydał niedawno nową płytę.0:00 - Sparkle
0:24 - Retrovirus
3:25 - Escape
7:13 - Red
11:18 - Drizzle
12:57 - 1985
16:29 - Technological Death
21:38 - Experience
25:17 - Deep Diving
31:03 - Reassurance
34:34 - Shadow
36:14 - Darkness Falls

Tutaj też można sobie posłuchać i pobrać muzykę: https://www.xtdmusic.eu/index.php?sel=escape

Return to MSX