Polski

Rady jak rozmawiać z Policją (nielegalne oprogramowanie)

Rozmowy o sprawach związanych z Naszą ukochaną Rzeczpospolitą.
husar
Anthrox wrote:Zrozumiałem tak:
+ posiadania cracka jest już samo w sobie nielegalne (w sumie ten prawnik zapomniał rozróżnić cracka w postaci pliku binarnego i cracka, który dopiero patchuje binarkę) - jego użycie nawet w przypadku posiadania licencji naraża nas na karę.

Dobrze zrozumiałeś. Nie trzeba tego rozróżniać, bo konsekwencją działania jest modyfikacja oryginalnego pliku z kodem chronionym prawem autorskim. Tak czy siak podpadasz, bo w konsekwencji do uruchomienia programu wykorzystujesz nie oryginalny plik. Większość licencji stanowi iż nie można nic kompletnie zmieniać w oprogramowaniu. No tak czy nie ?
Page 3 of 4 4 https://forum.thecompany.pl/polityka/rady-jak-rozmawiac-policja-nielegalne-oprogramowanie-t2305.html
2014-01-04T10:36:14+01:00

Re: Rady jak rozmawiać z Policją (nielegalne oprogramowanie)

Anthrox wrote:Zrozumiałem tak:
+ posiadania cracka jest już samo w sobie nielegalne (w sumie ten prawnik zapomniał rozróżnić cracka w postaci pliku binarnego i cracka, który dopiero patchuje binarkę) - jego użycie nawet w przypadku posiadania licencji naraża nas na karę.

Dobrze zrozumiałeś. Nie trzeba tego rozróżniać, bo konsekwencją działania jest modyfikacja oryginalnego pliku z kodem chronionym prawem autorskim. Tak czy siak podpadasz, bo w konsekwencji do uruchomienia programu wykorzystujesz nie oryginalny plik. Większość licencji stanowi iż nie można nic kompletnie zmieniać w oprogramowaniu. No tak czy nie ?

2014-01-04T15:08:56+01:00

Re: Rady jak rozmawiać z Policją (nielegalne oprogramowanie)

No nie bardzo - póki nie złamałem prawa (nie spatchowałem binarki) za co mam niby odpowiadać?
Samo posiadanie patcha trudno uznać za nielegalność - tak samo jak posiadanie znanego już przykładu z nożem, który zamiast do zabójstwa służy do smarowania.
Zawsze mogę przyjąć linię obrony, że np. nie miałem zamiaru łamać pliku binarnego, bo ja na podstawie analizy chciałem opracować zabezpieczenie antypirackie do swojego programu - więc patcha lądowałęm tylko do IDY PRO (oczywiście linia obrony wymyślona na potrzeby posta, bo wiadomo, że jeszcze wypadałoby przekonać sąd do mojej linii obrony - wiec jakieś dowody muszą być na poparcie)

Śmieszy mnie też inna rzecz:
WHDLoad ze swoimi slave jest w tej chwili uznawany przez ogól za legalny, ponieważ slave obchodzi zabezpieczenie nie modyfikując binarki z grą. Tłumaczą się tym, że wszystko dzieje się w pamięci, a instalator wymaga oryginalnych dyskietek (z nieusuniętym zabezpieczeniem).
Ciekawe więc, że jakbym użył crack-loadera nie modyfikującego binarki, a tylko kod w pamięci, to też byłoby legalne?
Nie wydaje mi się - a WHDLoad jest programem płatnym... :-)

2014-01-05T14:48:29+01:00

Re: Rady jak rozmawiać z Policją (nielegalne oprogramowanie)

No faktycznie, musiałbyś się ostro postarać do przekonania swojej racji przy tak skonstruowanej linii obrony :P Poza tym posługiwanie się takimi przykładami jak z nożem jest totalnie nie trafione, bo na rozprawie zostałbyś od razu zgaszony iż nie dotyczy ona działań jakich dokonałeś z użyciem niebezpiecznego narzędzia (do czego nie doszło) tylko oprogramowania komputerowego i sąd poprosi Cię o trzymanie się faktów. Kapiszi :?: :roll:
Idąc takim tokiem myślenia:
Anthrox wrote:No nie bardzo - póki nie złamałem prawa (nie spatchowałem binarki) za co mam niby odpowiadać?

Mam w plecaku pół kilo marihuany, nie zażywam jej za co mam odpowiadać ??
-> za posiadanie ]:->

Co do modyfikowania plików w pamięci - myślę że to jest jedna z tych luk prawnych. Sam się nad tym zastanawiam i w moim mniemaniu nie jest to łamanie prawa, aczkolwiek - jeśli takich modyfikacji znaleziono by sporo na czyimś komputerze o samo tzw. piractwo nie zostałby oskarżony, ale prokurator starłby się udowodnić jak nie daleko jabłko może spać od jabłoni, czyli że istnieje duże prawdopodobieństwo złamania przez daną osobę w przyszłości prawa w sposób bardziej bezpośredni czyli modyfikacji plików. Zależy na jakiego ćwoka się trafi.
WHDLoad jest płatny, ale w sumie co - jakie to ma znaczenie ? Program jest napisany tak, aby wykonywał określone rzeczy. Teraz pytanie: czy to co on potrafi robić jest dopuszczane w ramach licencji i założeń ? Powinno być jasno określone czy może on służyć do takich czy innych celów. Do wszystkiego można się dokopać (poza aktami byłych współpracowników :D )
Odczepiając się od WHDLoad a powiedzmy tworząc samemu program który robi takie rzeczy - to myślę że dałoby się z tego wybronić ;]

2014-01-05T18:29:17+01:00

Re: Rady jak rozmawiać z Policją (nielegalne oprogramowanie)

husar wrote:Mam w plecaku pół kilo marihuany, nie zażywam jej za co mam odpowiadać ??
-> za posiadanie ]:->

[Art. 62. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada srodki odurzajace lub substancje psychotropowe,
podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

2. Jezeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilosc srodków odurzajacych lub substancji psychotropowych, sprawca
podlega grzywnie i karze pozbawienia wolnosci do lat 5.
3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolnosci do roku]

Można ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania, bo istnieją ku temu przesłanki. Podstawą warunkowego umorzenia postępowania ( kodeks karny) jest:

[Art. 66. § 1. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.
§ 2. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności.


Art. 67. § 1. Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 2 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia.
§ 2. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może w okresie próby oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.
§ 3. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd zobowiązuje sprawcę do naprawienia szkody w całości lub w części, a może na niego nałożyć obowiązki wymienione w art. 72 § 1 pkt 1-3 lub 5, a ponadto orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 oraz zakaz prowadzenia pojazdów, wymieniony w art. 39 pkt 3, do lat 2.]

Posiadanie marihuany jest uregulowane prawnie, czy możesz mi przesłać identyczny wycinek dla cracka?

husar wrote:Co do modyfikowania plików w pamięci - myślę że to jest jedna z tych luk prawnych.

No właśnie - niby luka prawna, ale przecież w ten sposób obchodzimy zabezpieczenia, a to już jest nielegalne - i śmieszy mnie hipokryzja EAB w tym miejscu.

husar wrote:Program jest napisany tak, aby wykonywał określone rzeczy.

Tak, ale nie zapominaj, że również na tej samej stronie możesz ściągnąć instalatory (slave), które zamiast pozwolić odpalać tytuł z dysku - obchodzą bonusowo i zabezpieczenia gry.
Niech mi ktoś udowodni, że do używania tytułu z dysku koniecznie jest wyłączenie doxchecka (czyli sprawdzanie kodu z instrukcji).
Ja wiem dlaczego to się robi: gdyby oryginalne zabezpieczenia nie były usuwane, to WHDLoad już taki fajny by się nie wydawał :-)
Ludzie by "na lewo" chcieli mimo wszystko używać pirackich wersji.

2014-01-06T11:14:32+01:00

Re: Rady jak rozmawiać z Policją (nielegalne oprogramowanie)

Anthrox wrote:Posiadanie marihuany jest uregulowane prawnie, czy możesz mi przesłać identyczny wycinek dla cracka?


Czy poniższe starczy jako odpowiedź ?? Sama nazwa "crack" nie jest zdaje się ujęta prawnie, ale jest dużo odnośników do wszelakiego oprogramowania komputerowego - szeroko pojętego jak się w przepisy wczytać.

4. Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, z zastrzeżeniem przepisów art. 75 ust. 2 i 3, obejmują prawo do:

1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego;

2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;

3) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.

Której części z tego nie skumałeś ? I którego zdania że przykładami możesz sobie rzucać na forum, w sądzie będziesz musiał trzymać się faktów i nie będzie to nikogo interesowało do czego może służyć nóż, ani czy ktoś nosi maryhę w plecaku.

Art. 268. Utrudnianie zapoznania się z informacją
§ 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis istotnej informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie się z nią,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 dotyczy zapisu na informatycznym nośniku danych, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1 lub 2, wyrządza znaczną szkodę majątkową,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.


Interpretacja interpretacją, ale od tego dużo zależy - np. najbliższe czyjeś lata życia. Problem jest taki, że nie było do tej pory jakiejś głośniejszej sprawy w naszym kraju dotyczącej tego typu zagadnień. Wszystkie które są lub były kończą się przeważnie jakimiś grzywnami i nie robią większego szumu. Dlatego, bo nasze prawo jest zacofane względem technologii codziennych i zwyczajnie nie nadąża za postępem. Niektóre przepisy maja takie dziuple, że by można było słonia przez nie przepchnąć.

2014-01-06T16:48:54+01:00

Re: Rady jak rozmawiać z Policją (nielegalne oprogramowanie)

To chyba oczywiste, że w sądzie nie rzucałbym takimi hasłami, ale jak słusznie zauważyłeś - to jest FORUM :-)

husar wrote:Której części z tego nie skumałeś?

A czego tu nie rozumieć? Wszystko skumałem, ale powtórzę jeszcze raz:
Gdzie w tym wycinku jest mowa o cracku?
Czyli programie, który patchuje jakiś tam offset $00443 na $EB82?
Tak naprawdę "nielegalna" jest tylko nazwa programu-patchera w tym momencie.

Pod te przepisy podlegam na pewno, gdybym udostępniał spaczowany plik z programem.
Jednak jak crack nie zawiera ŻADNEGO fragmentu kodu łamanego oprogramowania, to przy obecnych przepisach uważam, że byłbym w stanie się wybronić. Z racji jednak na to, że mogę trafić na różnych przedstawicieli prawa wolę zagrać w Lotka :tuptup:

Jak chcielibyśmy naprawdę usunąć piractwo z XXI wieku to powinno się spełnić takie przesłanki:
+ zmniejszyć koszt oprogramowania, żeby więcej osób mogło pozwolić sobie na ich zakup
+ usunąć upierdliwe zabezpieczenia, bo teraz osoby, które zakupią licencję nieraz dla swojej wygody używają cracka
+ uszczelnienie prawa (na końcu)

Zresztą, nie chcę tutaj za bardzo wybielać piractwa, bo niejeden raz jest złe, ale i niejeden raz dobre (exeki - no chyba, że się mylę).
Powiem tak: jak budżet mi pozwala to staram się kupować oryginały :)

2014-01-06T21:46:40+01:00

Re: Rady jak rozmawiać z Policją (nielegalne oprogramowanie)

Anthrox wrote:Jak chcielibyśmy naprawdę usunąć piractwo z XXI wieku to powinno się spełnić takie przesłanki:
+ zmniejszyć koszt oprogramowania, żeby więcej osób mogło pozwolić sobie na ich zakup
+ usunąć upierdliwe zabezpieczenia, bo teraz osoby, które zakupią licencję nieraz dla swojej wygody używają cracka
+ uszczelnienie prawa (na końcu)


Odsunąć od władzy takich złodziei jak min. PIS i PO. Zostawić podatki na wojsko policję a inne zlikwidować bądź bardzo mocno zmniejszyć. Zmniejszyć bandę urzędników. Niech państwo skończy z bandytyzmem ekonomicznym w stosunku do mieszkańców. Jak będzie więcej miejsc pracy i większe pensje to ludzi będzie stać na kupowanie oprogramowania. Bo ceny oprogramowania i komputerów w Polsce są masakryczne. W sumie wszystko w Polsce jest masakrycznie drogie. W bardzo dużym skrócie opisałem to co chciałem powiedzieć. :-)

2014-01-06T22:48:10+01:00

Re: Rady jak rozmawiać z Policją (nielegalne oprogramowanie)

Ano, i sama dyskusja w sumie nie ma zbytniego sensu nad legalnością danego cracka.
Uwagę powinno się skupiać jak minimalizować potrzebę piracenia.
Wiadomo przecież, że jak piractwo nie będzie opłacalne (i nie mam tutaj na myśli niebotycznych grzywn) - to nikomu się nie będzie chciało bawić w cracki i inne pierdoły :-)

2014-01-06T22:56:07+01:00

Re: Rady jak rozmawiać z Policją (nielegalne oprogramowanie)

Często jak skończę jakiś duży tytuł to pojawiają się creditsy i na przykład po takim Call of duty: ghost czy Battlefield 4 po 20 minutach oglądania osób, które uczestniczyły przy produkcji gry daje to do myślenia dlaczego gry są tak drogie.

2014-01-06T22:57:50+01:00

Re: Rady jak rozmawiać z Policją (nielegalne oprogramowanie)

Wiesz...
to trochę jak robienie filmów - można zrobić arcydzieło za małą kasę jak i gniot za miliony dolarów.

2014-01-07T13:28:06+01:00

Re: Rady jak rozmawiać z Policją (nielegalne oprogramowanie)

No legalność cracka jako zmodyfikowanego exe jakiegoś programu nie podlega dyskusji. Jest łamaniem prawa. Można to udowodnić. Właśnie te patche to jest ciekawe. Naprawdę się nad tym zastanawiam, czy nie pchnąć tego dalej. Z drugiej jednak strony - jest to zawsze jakaś furtka. Im mniej osób o niej wie, tym lepiej bo jak się ktoś zainteresuje to zaraz coś zmienią i się skończy :P

2014-01-07T20:20:47+01:00

Re: Rady jak rozmawiać z Policją (nielegalne oprogramowanie)

Wiadomo - bo przy całej tej otoczce zapominamy o jednym: na piractwie niektórzy potrafią zbijać grubą kasę i bat prawny jest wymierzany przede wszystkim w nich :-)

2014-01-08T08:35:28+01:00

Re: Rady jak rozmawiać z Policją (nielegalne oprogramowanie)

na piractwie niektórzy potrafią zbijać grubą kasę
ahhh pamiętam te złote czasy... ;-(
ale tak czy siak wiadomym jest, że crack czyli exe lub biblioteka które zostały zmodyfikowane są kawałkiem kodu napisanego przez twórców danego softu ;> więc tak nawet na prostą logikę jest nielegalnym zmieniać taki plik ;> co do patchy modyfikujących exe to nie byłbym tego taki pewien, bo jest to przecież kawałek kodu nie napisanego przez twórców danego softu tylko przez takiego pirata, a jedynie ingeruje on w czyjś soft, więc za co tutaj karać? za ingerencję? nie słyszałem o takim przepisie ;> za posiadanie nielegalnego oprogramowania tak stoi w przepisach ;> teraz pytanie co jest nielegalnym oprogramowaniem? bo chyba patche nie są tam sprecyzowane ;> a jak są to niech ktoś mi zapoda cytat ;> poza tym skoro jest, że za posiadanie to równie dobrze wychodziłoby na to, że nawet na własny użytek nie można mieć czegoś takiego, więc co z kopiami zapasowymi? co z tym, że czasami nawet twórcy gier w odpowiedziach z supportu polecają użycie cracka jeśli tytuł na serio sprawia jakieś mocne problemy z działaniem (np. płyta jest poryta doszczętnie a jednocześnie wymagana do odpalenia np. gry ale czytnik nie może odczytać bo błędy crc itp. a masz oryginała w łapie). sami na dobrą sprawę nie sprecyzowali dokładnie przepisów, gówno wiedzą na dany temat a jedynie chcą kasę ściągać z ludzi których nie stać na legalny soft i kombinują jak mogą ;> nie popieram ścigania nagminnego ludzi którzy posiadają coś "nielegalnego" jedynie na własny użytek. dlaczego? bo twórcy którzy płaczą, że ich tak okradziono odkuli się ileś tam razy za dany soft i po prostu przywykli do patrzenia na 9 cyfrowe liczby na swoich kontach. to samo tyczy się zasranych muzyków pokroju wódki suflera itp. co im wiecznie mało a tworzą crap za który chcą chorą kasę. i tak się odkuje dziad idąc na sylwestra w polsacie za którego zgarnie 100 tysiaków za jedną noc. a przeciętny kowalski ma płacić po stówce za oryginała z jakimś shitem? a co to qźwa dubaj?

2014-01-08T15:57:23+01:00

Re: Rady jak rozmawiać z Policją (nielegalne oprogramowanie)

Widzisz scorpeus - pozwolenie na wykonanie kopii zapasowej powinno Ci umożliwiać licencja danego oprogramowania.
Diabeł tkwi w tym, że to tylko od wydawcy (dystrybutora?) zależy czy Ci łaskawie na to pozwolą.

husar wrote:No legalność cracka jako zmodyfikowanego exe jakiegoś programu nie podlega dyskusji. Jest łamaniem prawa.

scorpeus wrote:ale tak czy siak wiadomym jest, że crack czyli exe lub biblioteka które zostały zmodyfikowane są kawałkiem kodu napisanego przez twórców danego softu

Oczywiście, że nie podlega dyskusji - od początku więc poruszałem temat "patcha", a nie zmodyfikowanego pliku binarnego.

BTW
Dziwi mnie jednak, że możemy być ciągani po sądach, gdy kupiliśmy licencję i we własnym zakresie "stuningowaliśmy" sobie binarkę. Rozumiem,, gdybyśmy np. zmienili logo / nazwę programu.
Ale patch poprawiający komfort użytkowania?

2014-01-08T22:59:28+01:00

Re: Rady jak rozmawiać z Policją (nielegalne oprogramowanie)

No właśnie ciekaw jestem jak przepisy regulują modyfikację plików ;> bo przecież mody fanowskie to też modyfikacje kodu wypuszczonego przez producenta/dystrybutora więc czemu na moderów nie wsiąść? ;o Po prostu tak jak z panelami słonecznymi, muzyką i filmami: skok na kasę bo przypadkiem jakiś kowalski zarobi/oszczędzi a nie państwo czy pazerni "artyści"/producenci. Proste i tyle! W dupach się niektórym poprzewracało tak że jeszcze zwykłym ludziom życie chcą utrudnić przepisami, karami, sankcjami, zakazami itp.

2014-01-09T01:15:41+01:00

Re: Rady jak rozmawiać z Policją (nielegalne oprogramowanie)

Popieram Cię, scorpeus :tuptup1:

2014-01-09T02:23:07+01:00

Re: Rady jak rozmawiać z Policją (nielegalne oprogramowanie)

Bo prawo jest po to, aby niszczyć biednych i słabych. Przecież Polskie więzienia nie są pełne ludzi mafii tylko obywateli, którzy siedzą za duperele oraz bezdomnymi i alkoholikami. W tych więzieniach nie siedzą prawdziwi przestępcy czy recydywiści oni są wśród nas na wolności bo dla nich niby nie ma miejscach w ciasnych celach naszych więzień lub wyszli po odsiedzeniu 1/3 swojego i tak niskiego wyroku. Dodatkowo masa ludzi jest niewinnie skazanych, ale media milczą o tym. Wymiar sprawiedliwości chwali się danymi o wykrywalności przestępstw.
Każdy z nas może pójść do więzienia na przykład policja podrzuci ci narkotyki i siedzisz. Albo ...

2014-03-01T03:12:04+01:00

Re: Rady jak rozmawiać z Policją (nielegalne oprogramowanie)

Ja tam na nasza władzę nie narzekam, a miałem parę razy do czynienia - na szczęście nie kryminał :hee:
To prawda, że mogą Ci podsunąć narkotyki - tylko zwróć uwagę, że bez powodu też Cię nie będą puszkować - ale jak w jakiś specyficzny sposób podpadasz (być może atakujesz system, "nieodpowiednie" osoby) to wtedy możesz się liczyć z takim czymś.

Mogą Cię nawet do zakładu psychiatrycznego wsadzić - w najgorszym razie seryjny samobójca Cię odwiedzi :tuptup1:

-- 01 Mar 2014, 03:12 --

http://niebezpiecznik.pl/post/poniedzialek-z-prawnikiem-przeszukanie-lokalu-przez-policje-odpowiedzi-na-wasze-pytania/?more

2014-03-08T01:16:55+01:00

Re: Rady jak rozmawiać z Policją (nielegalne oprogramowanie)

Dwa razy mnie TrueCrypt uratował. Raz sprawa z obrazą komora. A druga mniej miła giełda, komputery a i tak dostałem paserstwo nieumyślne :P Starali się jeszcze mnie złapać na oprogramowaniu pirackim i TC pomógł. Zawsze używam na każdym komputerze.

2014-03-08T02:39:26+01:00

Re: Rady jak rozmawiać z Policją (nielegalne oprogramowanie)

Ale wiesz, zawsze mogą Ci dowalić zabierając kompa i strasząc, że oddają dopiero jak będziesz współpracował ;)

Return to Polityka