Polski

Upadek Rządu Olszewskiego 1992.

Rozmowy o sprawach związanych z Naszą ukochaną Rzeczpospolitą.
ihtius "Nocna Zmiana" - film dokumentalny z 1994 roku poświęcony kulisom obalenia polskiego rządu Jana Olszewskiego w czerwcu 1992 roku. Jest to filmowa wersja książki Jacka Kurskiego i Piotra Semki z 1993 roku pt. "Lewy czerwcowy". To jeden z najważniejszych filmów obrazujących rzeczywisty obraz Polski wyrastającej z "Układu Okrągłostołowego".

Page 1 of 1 1 https://forum.thecompany.pl/polityka/upadek-rzadu-olszewskiego-1992-t2666.html
2013-06-03T22:09:55+01:00
"Nocna Zmiana" - film dokumentalny z 1994 roku poświęcony kulisom obalenia polskiego rządu Jana Olszewskiego w czerwcu 1992 roku. Jest to filmowa wersja książki Jacka Kurskiego i Piotra Semki z 1993 roku pt. "Lewy czerwcowy". To jeden z najważniejszych filmów obrazujących rzeczywisty obraz Polski wyrastającej z "Układu Okrągłostołowego".


2013-06-09T16:19:54+01:00

Re: Upadek Rządu Olszewskiego 1992.

Cool story bro!

Return to Polityka