Polski

EXE REQ - EDYCJA IV PROGRAMU - dyskusja

WYDARZENIA - weź udział i wygraj dostęp do exeków
Anthrox
EXE REQ - EDYCJA IV PROGRAMU - RANKING

ODBLOKOWANO SEKRETNE OSIĄGNIĘCIE: HIDDEN MORE SPACE wrote: :puchar: Robinson's Requiem (przekazanych punktów głosu: 1000) :puchar:


 1. Space Hulk (przekazanych punktów głosu: 623) :1st:
 2. Stunt Car Racer (przekazanych punktów głosu: 545) :2nd:
 3. Global Gladiators (przekazanych punktów głosu: 525) :3rd:

  :brawo: :dance10: :brawo:
 4. Wolfchild (przekazanych punktów głosu: 375)
 5. Banshee (przekazanych punktów głosu: 352)
 6. Premiere (przekazanych punktów głosu: 325)
 7. Dreamweb (przekazanych punktów głosu: 275)
 8. Ice Runner (przekazanych punktów głosu: 244)
 9. Dungeon Master [kompilacja] (przekazanych punktów głosu: 210)
 10. Stardust [kompilacja] (przekazanych punktów głosu: 204)
 11. Eye of The Beholder [kompilacja] (przekazanych punktów głosu: 202)
 12. Breathless (przekazanych punktów głosu: 150)
 13. Castles [kompilacja] (przekazanych punktów głosu: 108)

  Uczestnicy:
  • dudi573: 900 głosów
   Ukryta treść:

  • bebokus: 598 głosów
   Ukryta treść:

  • Sethurial: 591 głosów
   Ukryta treść:

  • santa13: 555 głosów
   Ukryta treść:

  • Atalante: 500 głosów
   Ukryta treść:

  • Berlin: 422 głosów
   Ukryta treść:

  • djmichas: 235 głosów
   Ukryta treść:

  • johnnyguitar: 200 głosów
   Ukryta treść:

  • xsresat: 120 głosów
   Ukryta treść:

  • xandra: 116 głosów
   Ukryta treść:

  • khmalling: 108 głosów
   Ukryta treść:

  • Lurker: 107 głosów
   Ukryta treść:

  • Sasquatch: 100 głosów
   Ukryta treść:

  • paollo76: 100 głosów
   Ukryta treść:

  • ketyow: 100 głosów
   Ukryta treść:

  • Ptakus94: 90 głosów
   Ukryta treść:

  • Łysy0800: 50 głosów
   Ukryta treść:

  • Irvan: 50 głosów
   Ukryta treść:

  • klimper: 47 głosów
   Ukryta treść:

  • fabiche: 42 głosów
   Ukryta treść:

  • werniks: 40 głosów
   Ukryta treść:

  • tcjordao: 39 głosów
   Ukryta treść:

  • vexxus: 3 głosy
   Ukryta treść:


   ŁĄCZNIE ZEBRANO: 537 zł :ciacho:
   (Kwota nie uwzględnia: 4.739 zł - kwoty zebranej w poprzedniej, 3. Edycji Programu EXE REQ)Numer konta bankowego do wpłat darowizn:

96 1750 1312 6882 5799 4877 7947
Adresat: Łukasz Kalina
Tytuł przelewu: UBot


---

Szanowni Państwo,

Serdecznie gratuluję laureatom poprzedniej edycji Programu EXE REQ i wszystkim uczestnikom.

W związku z zakończeniem poprzedniej edycji Programu dnia 13 sierpnia 2023 roku, oficjalnie otwieram IV Edycję Programu EXE REQ wraz z tytułami, które kontynuują dalej rywalizację - zarazem uprzedzam, że data zakończenia Programu zostanie podana z miesięcznym wyprzedzeniem - nie wcześniej niż po zrealizowaniu zwycięskich tytułów z poprzedniej edycji Programu, które zajęły miejsce :1st:, :2nd: albo :3rd: oraz rozdania przewidzianych nagród. Zgodnie z wcześniejszą deklaracją podanie daty zakończenie IV Edycji nie nastąpi w bieżącym roku (2023).

Celem Programu EXE REQ jest podziękowanie Darczyńcom za wpłaty, z których pokrywane są m.in. koszty utrzymania strony internetowej TheCompany.pl oraz innych poniesionych przez przeze mnie wydatków wedle uznania.

Korzyścią uczestnictwa w Programie EXE REQ jest realny wpływ w formie zabawy na to, jakie tytuły z komputera Amiga zostaną opracowane do postaci pliku EXE w pierwszej kolejności, które po opracowaniu znajdą się na stronie głównej TheCompany.pl.

W przypadku pobicia rekordu poprzedniej edycji Programu -- zebrania większej kwoty -- przewidziane są również 3 złote puchary -- proszę o zapoznanie się z zasadami.

Image

EXE REQ - EDYCJA IV PROGRAMU
:czytaj: ZASADY:
 1. Oficjalny start Programu: 16.08.2023 roku
 2. Czas zakończenia: --.--.---- --:--:--
 3. Z chwilą startu Programu widoczna jest lista rankingowa, aktualizowana ręcznie po każdej dokonanej wpłacie, na której przedstawione są konkurujące między sobą tytuły.
 4. Wpłacona darowizna w okresie trwania Programu daje nagrodę gwarantowaną w postaci "punktów głosu", które można oddać na tytuły znajdujące się na liście rankingowej.
 5. Umieszczenie nowego tytułu na liście rankingowej wymaga przeznaczenia na niego minimum 200 punktów głosu z zastrzeżeniem, że tytuł może zostać odrzucony bez podania przyczyny.
 6. Liczba punktów głosu wynosi 1:1 w stosunku do kwoty otrzymanej wpłaty z zastrzeżeniem ust. 7-8.
 7. Jeżeli wpłacona kwota jest w walucie innej niż PLN - zostanie przewalutowana na PLN, następnie zaokrąglona do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
 8. Wpłata przez PayPal powoduje przyznanie mniejszej ilość punktów głosu z powodu nakładanej marży ~6% wpłacanej kwoty.
 9. Wpłat można dokonywać w dowolnej formie -- rekomendowany jest serwis zrzutka.pl.
 10. Data zaksięgowania wpłaty, a nie data uruchomienia przelewu decyduje o tym, czy punkty głosu będzie można oddać w trwającej edycji Programu.
 11. Jeżeli darowizna wpłynie po dacie zakończenia Programu (z wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 12), przyznane punkty głosu będzie można wykorzystać dopiero w kolejnej edycji Programu.
 12. Punkty głosu na trwającą edycję Programu mogą zostać przyznane bez konieczności uprzedniego zaksięgowania kwoty darowizny na koncie -- jest to jednak wyłącznie dobra wola Organizatora i nie jest gwarantowane.
 13. Wygrywają 3 (słownie: trzy) tytuły, które zbiorą największą ilość punktów głosu na koniec edycji Programu.
 14. Tytuły, które nie zajęły miejsca 1, 2 albo 3 przechodzą do następnej edycji Programu wraz z punktami głosu.
 15. Nagroda dodatkowa w postaci przyznania dostępu :unlocked: do tytułu będzie przysługiwała osobie, która oddała na niego minimum 40 punktów głosu.
 16. Nagroda dodatkowa w postaci pucharu będzie przysługiwała osobie, która oddała najwięcej punktów głosu na tytuł, który na koniec edycji Programu oficjalnie zajął miejsce :1st:, :2nd:, :3rd: z zastrzeżeniem, że dodatkowo musi zostać spełniony warunek, że zebrana kwota musi być WIĘKSZA od kwot zebranych w poprzednich edycjach Programu tj. "pobić rekord".
 17. Darczyńca nie jest zobowiązany do skorzystania z przyznanych punktów głosu.
 18. Darczyńca ma prawo do złożenia wniosku o zwrot wpłaconej przez siebie darowizny.
 19. Wniosek o zwrot wpłaconej darowizny zostanie rozpatrzony jedynie w sytuacji, gdy Darczyńca nie otrzymał innych nagród za swoją darowiznę, np. przyznanie dostępu do ustalonych wspólnie gier. Darowizna co do zasady jest świadczeniem dobrowolnym, więc zwrot darowizny należy rozpatrywać w kategorii dobrej woli, a nie obowiązku.
 20. Zasady mogą ulec zmianie/doprecyzowaniu w trakcie trwania Programu.

Kontakt z Obsługą Darczyńców:
@SpamBot

Kontakt z Organizatorem:
@Anthrox

Linki:
EXE REQ - EDITION IV - discussion (english version)

---
Proszę o śledzenie tematu oraz zapraszam do dyskusji w tym wyrażania opinii.
Page 1 of 2 2 https://forum.thecompany.pl/wydarzenia/exe-req-czwarta-edycja-programu-dyskusja-t8108.html
2023-08-16T21:05:29+01:00
EXE REQ - EDYCJA IV PROGRAMU - RANKING

ODBLOKOWANO SEKRETNE OSIĄGNIĘCIE: HIDDEN MORE SPACE wrote: :puchar: Robinson's Requiem (przekazanych punktów głosu: 1000) :puchar:


 1. Space Hulk (przekazanych punktów głosu: 623) :1st:
 2. Stunt Car Racer (przekazanych punktów głosu: 545) :2nd:
 3. Global Gladiators (przekazanych punktów głosu: 525) :3rd:

  :brawo: :dance10: :brawo:
 4. Wolfchild (przekazanych punktów głosu: 375)
 5. Banshee (przekazanych punktów głosu: 352)
 6. Premiere (przekazanych punktów głosu: 325)
 7. Dreamweb (przekazanych punktów głosu: 275)
 8. Ice Runner (przekazanych punktów głosu: 244)
 9. Dungeon Master [kompilacja] (przekazanych punktów głosu: 210)
 10. Stardust [kompilacja] (przekazanych punktów głosu: 204)
 11. Eye of The Beholder [kompilacja] (przekazanych punktów głosu: 202)
 12. Breathless (przekazanych punktów głosu: 150)
 13. Castles [kompilacja] (przekazanych punktów głosu: 108)

  Uczestnicy:
  • dudi573: 900 głosów
   Ukryta treść:

  • bebokus: 598 głosów
   Ukryta treść:

  • Sethurial: 591 głosów
   Ukryta treść:

  • santa13: 555 głosów
   Ukryta treść:

  • Atalante: 500 głosów
   Ukryta treść:

  • Berlin: 422 głosów
   Ukryta treść:

  • djmichas: 235 głosów
   Ukryta treść:

  • johnnyguitar: 200 głosów
   Ukryta treść:

  • xsresat: 120 głosów
   Ukryta treść:

  • xandra: 116 głosów
   Ukryta treść:

  • khmalling: 108 głosów
   Ukryta treść:

  • Lurker: 107 głosów
   Ukryta treść:

  • Sasquatch: 100 głosów
   Ukryta treść:

  • paollo76: 100 głosów
   Ukryta treść:

  • ketyow: 100 głosów
   Ukryta treść:

  • Ptakus94: 90 głosów
   Ukryta treść:

  • Łysy0800: 50 głosów
   Ukryta treść:

  • Irvan: 50 głosów
   Ukryta treść:

  • klimper: 47 głosów
   Ukryta treść:

  • fabiche: 42 głosów
   Ukryta treść:

  • werniks: 40 głosów
   Ukryta treść:

  • tcjordao: 39 głosów
   Ukryta treść:

  • vexxus: 3 głosy
   Ukryta treść:


   ŁĄCZNIE ZEBRANO: 537 zł :ciacho:
   (Kwota nie uwzględnia: 4.739 zł - kwoty zebranej w poprzedniej, 3. Edycji Programu EXE REQ)Numer konta bankowego do wpłat darowizn:

96 1750 1312 6882 5799 4877 7947
Adresat: Łukasz Kalina
Tytuł przelewu: UBot


---

Szanowni Państwo,

Serdecznie gratuluję laureatom poprzedniej edycji Programu EXE REQ i wszystkim uczestnikom.

W związku z zakończeniem poprzedniej edycji Programu dnia 13 sierpnia 2023 roku, oficjalnie otwieram IV Edycję Programu EXE REQ wraz z tytułami, które kontynuują dalej rywalizację - zarazem uprzedzam, że data zakończenia Programu zostanie podana z miesięcznym wyprzedzeniem - nie wcześniej niż po zrealizowaniu zwycięskich tytułów z poprzedniej edycji Programu, które zajęły miejsce :1st:, :2nd: albo :3rd: oraz rozdania przewidzianych nagród. Zgodnie z wcześniejszą deklaracją podanie daty zakończenie IV Edycji nie nastąpi w bieżącym roku (2023).

Celem Programu EXE REQ jest podziękowanie Darczyńcom za wpłaty, z których pokrywane są m.in. koszty utrzymania strony internetowej TheCompany.pl oraz innych poniesionych przez przeze mnie wydatków wedle uznania.

Korzyścią uczestnictwa w Programie EXE REQ jest realny wpływ w formie zabawy na to, jakie tytuły z komputera Amiga zostaną opracowane do postaci pliku EXE w pierwszej kolejności, które po opracowaniu znajdą się na stronie głównej TheCompany.pl.

W przypadku pobicia rekordu poprzedniej edycji Programu -- zebrania większej kwoty -- przewidziane są również 3 złote puchary -- proszę o zapoznanie się z zasadami.

Image

EXE REQ - EDYCJA IV PROGRAMU
:czytaj: ZASADY:
 1. Oficjalny start Programu: 16.08.2023 roku
 2. Czas zakończenia: --.--.---- --:--:--
 3. Z chwilą startu Programu widoczna jest lista rankingowa, aktualizowana ręcznie po każdej dokonanej wpłacie, na której przedstawione są konkurujące między sobą tytuły.
 4. Wpłacona darowizna w okresie trwania Programu daje nagrodę gwarantowaną w postaci "punktów głosu", które można oddać na tytuły znajdujące się na liście rankingowej.
 5. Umieszczenie nowego tytułu na liście rankingowej wymaga przeznaczenia na niego minimum 200 punktów głosu z zastrzeżeniem, że tytuł może zostać odrzucony bez podania przyczyny.
 6. Liczba punktów głosu wynosi 1:1 w stosunku do kwoty otrzymanej wpłaty z zastrzeżeniem ust. 7-8.
 7. Jeżeli wpłacona kwota jest w walucie innej niż PLN - zostanie przewalutowana na PLN, następnie zaokrąglona do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
 8. Wpłata przez PayPal powoduje przyznanie mniejszej ilość punktów głosu z powodu nakładanej marży ~6% wpłacanej kwoty.
 9. Wpłat można dokonywać w dowolnej formie -- rekomendowany jest serwis zrzutka.pl.
 10. Data zaksięgowania wpłaty, a nie data uruchomienia przelewu decyduje o tym, czy punkty głosu będzie można oddać w trwającej edycji Programu.
 11. Jeżeli darowizna wpłynie po dacie zakończenia Programu (z wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 12), przyznane punkty głosu będzie można wykorzystać dopiero w kolejnej edycji Programu.
 12. Punkty głosu na trwającą edycję Programu mogą zostać przyznane bez konieczności uprzedniego zaksięgowania kwoty darowizny na koncie -- jest to jednak wyłącznie dobra wola Organizatora i nie jest gwarantowane.
 13. Wygrywają 3 (słownie: trzy) tytuły, które zbiorą największą ilość punktów głosu na koniec edycji Programu.
 14. Tytuły, które nie zajęły miejsca 1, 2 albo 3 przechodzą do następnej edycji Programu wraz z punktami głosu.
 15. Nagroda dodatkowa w postaci przyznania dostępu :unlocked: do tytułu będzie przysługiwała osobie, która oddała na niego minimum 40 punktów głosu.
 16. Nagroda dodatkowa w postaci pucharu będzie przysługiwała osobie, która oddała najwięcej punktów głosu na tytuł, który na koniec edycji Programu oficjalnie zajął miejsce :1st:, :2nd:, :3rd: z zastrzeżeniem, że dodatkowo musi zostać spełniony warunek, że zebrana kwota musi być WIĘKSZA od kwot zebranych w poprzednich edycjach Programu tj. "pobić rekord".
 17. Darczyńca nie jest zobowiązany do skorzystania z przyznanych punktów głosu.
 18. Darczyńca ma prawo do złożenia wniosku o zwrot wpłaconej przez siebie darowizny.
 19. Wniosek o zwrot wpłaconej darowizny zostanie rozpatrzony jedynie w sytuacji, gdy Darczyńca nie otrzymał innych nagród za swoją darowiznę, np. przyznanie dostępu do ustalonych wspólnie gier. Darowizna co do zasady jest świadczeniem dobrowolnym, więc zwrot darowizny należy rozpatrywać w kategorii dobrej woli, a nie obowiązku.
 20. Zasady mogą ulec zmianie/doprecyzowaniu w trakcie trwania Programu.

Kontakt z Obsługą Darczyńców:
@SpamBot

Kontakt z Organizatorem:
@Anthrox

Linki:
EXE REQ - EDITION IV - discussion (english version)

---
Proszę o śledzenie tematu oraz zapraszam do dyskusji w tym wyrażania opinii.

2023-08-18T19:18:45+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA IV PROGRAMU - dyskusja

na stronie zrzutki.pl brakuje info o zakończeniu III edycji i rozpoczęciu IV :)


Na stronie głównej The Company również brak info o starcie IV edycji :)

2023-08-18T22:46:16+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA IV PROGRAMU - dyskusja

Antek raczej nie chce ogłaszać czwartej edycji wcześniej, albo raczej poczekać, bo zamierza dokończyć edycję trzecią i Skarb Piratów oraz Samurajów. Wyżej pisał :ok1:

2023-08-19T04:31:21+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA IV PROGRAMU - dyskusja

Wirus wrote:na stronie zrzutki.pl brakuje info o zakończeniu III edycji i rozpoczęciu IV :)


Na stronie głównej The Company również brak info o starcie IV edycji :)

santa13 wrote:Antek raczej nie chce ogłaszać czwartej edycji wcześniej, albo raczej poczekać, bo zamierza dokończyć edycję trzecią i Skarb Piratów oraz Samurajów. Wyżej pisał :ok1:

Nie, to niedokończona robota i @Wirus słusznie zauważył, że trzeba skorygować - zrobię to w ciągu dnia.
Nie ma to związku z tym, że IV Edycję planuję zakończyć dopiero w roku 2024.
Dziękuję za czujność :tuptup1:

2023-08-19T10:59:46+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA IV PROGRAMU - dyskusja

santa13 wrote:Antek raczej nie chce ogłaszać czwartej edycji wcześniej, albo raczej poczekać, bo zamierza dokończyć edycję trzecią i Skarb Piratów oraz Samurajów. Wyżej pisał :ok1:

Jak Antek może nie chcieć ogłaszać jak właśnie piszemy w temacie który oficjalnie ogłasza rozpoczęcie IV edycji :)

2023-08-19T11:22:57+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA IV PROGRAMU - dyskusja

Połączyłem pewnie coś z informacji z poprzedniej edycji z tą już czwartą :lol2: Ale coś tam było, że najpierw trzeba podokańczać ;) Ot takie mały rozgardiasz mam jeszcze w głowie po przyjeździe z 40 stopniowych upałów. Dzisiaj szybki liter ze szwagrem i będzie ok :ok1: Tak jak wspominałem wrzucę parę złociszy od siebie we wrześniu ;) I ciekaw jestem czy Robinson Requiem znowu przegra na finiszu :hee:

2023-08-19T16:38:50+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA IV PROGRAMU - dyskusja

santa13 wrote:I ciekaw jestem czy Robinson Requiem znowu przegra na finiszu


Robinson to bardzo popularna gra ... ciągle w Top 3 się pojawia :lol2: :lol2: :lol2:

santa13 wrote:Tak jak wspominałem wrzucę parę złociszy od siebie we wrześniu


Ja chyba dziś coś wrzucę za ten fajny exek - Persian Gulf Inferno - nie znałem gry wcześniej ale mnie bardzo wciągnęła, aż zacząłem szukać najszybszej drogi do jej ukończenia.

No i trzeba "dolać paliwa" na następne fajne exeki z listy lub spoza listy póki Anthroxowi się chce je dalej robić :)

2023-08-20T03:54:53+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA IV PROGRAMU - dyskusja

Informacja zaktualizowana - proszę o weryfikację, czy wszystko się zgadza :tuptup1:

2023-08-20T15:04:05+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA IV PROGRAMU - dyskusja

Na początek wyścigu gier poproszę o 75 głosów na Global Gladiators ;)

2023-08-20T16:53:25+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA IV PROGRAMU - dyskusja

Anthrox wrote:Informacja zaktualizowana - proszę o weryfikację, czy wszystko się zgadza :tuptup1:

Wygląda że jest ok ?

2023-08-30T01:50:56+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA IV PROGRAMU - dyskusja

Anthrox wrote:@spambot !log-recently >t8108;t8107


NEW TITLES:
no

UPDATED VOTES:
Global Gladiators (transferred voting points: 525) [diff: votes +75]

UPDATED POSITIONS:
Global Gladiators [diff: position +1]
Stunt Car Racer [diff: position -1]

NEW PARTICIPANTS:
noAnthrox wrote:@spambot !log-recently >t8108;t8107


NEW TITLES:
no

UPDATED VOTES:
Robinson's Requiem (transferred voting points: 1000) [diff: votes +100]

UPDATED POSITIONS:
no

NEW PARTICIPANTS:
no

2023-08-30T02:45:17+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA IV PROGRAMU - dyskusja

Szanowni Państwo.

Miło mi zawiadomić Was o tym, że IV Edycja REQ jest wyjątkowa.

Padł w niej bowiem rekord - gra Robinson's Requiem osiągnęła psychologiczną granicę 1000 zł.
Na tyle został wyceniony sentyment, aby uhonorować ten tytuł w ten sposób.

Do uzyskania tego wyniku przyczynił się przede wszystkim @dudi573 z małą pomocą @ketyowa i @Łysy0800.

Warto też odnotować, że gra Robinson już po raz TRZECI walczy walczyła o TOP3 jak DiCaprio o otrzymanie swojego pierwszego oscara.

W poprzedniej gra przegrała o włos, gdy @Wirus postanowił zamieszać w kociołku niczym znany niektórym patostreamer :wywar:

Takie zdarzenie należy godnie uczcić, dlatego @dudi573 otrzyma puchar, który mam nadzieję, że będzie dla niego zwieńczeniem tej walki za wytrwałość i konsekwencję oraz...

...grę Robinson wykreślam z dalszej rywalizacji z innymi tytułami.

Nie będą już na nią (grę Robinson) przyjmowane punkty głosu oraz odrzucone zostaną wnioski o przesunięcie punktów głosu z tego tytułu na inne.

Także IV Edycja niech zostanie też zapamiętana jako Edycja, w której zwyciężyły nie 3. gry a 4.

Dziękuję za uwagę.

:leo:

2023-08-30T05:39:13+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA IV PROGRAMU - dyskusja

Brawo i to się chwali :ok1: :amen:
Gratulacje Dudi, dopiąłeś swego :haha:

2023-08-30T12:18:19+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA IV PROGRAMU - dyskusja

Gratulacje dla Dudiego za sentymentalną walkę do samego końca :) i dla Anthroxa za taką decyzję ;)

Robinson wreszcie dotarł do celu :tak:


Anthrox wrote:Miło mi zawiadomić Was o tym, że IV Edycja REQ jest wyjątkowa.

Padł w niej bowiem rekord - gra Robinson's Requiem osiągnęła psychologiczną granicę 1000 zł.
Na tyle został wyceniony sentyment, aby uhonorować ten tytuł w ten sposób.

Także IV Edycja niech zostanie też zapamiętana jako Edycja, w której zwyciężyły nie 3. gry a 4.


Drobne sprostowanie - jest błąd w numerze edycji.

Chodziło o edycję III nie IV.

IV obecnie trwa a to w III padł rekord i to w III Robinson zakwalifikował się jako czwarta gra ;)

2023-08-30T18:02:35+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA IV PROGRAMU - dyskusja

Moim skromnym zdaniem dobrze jest napisane. Bo rekord padł w tej edycji i na samej górze jest napisane, że poza trzema grami, które zajmą pierwsze 3 miejsca , to Robinson jest liczony jako ta czwarta, czyli będą jakby dwa pierwsze miejsca. Przynajmniej ja to tak rozumie. W III edycji Robinson nie mial 1000 pkt :)

2023-08-30T18:26:57+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA IV PROGRAMU - dyskusja

Dokładnie tak.
To IV edycja ma zostać zapamiętana jako edycja w której wygrały 4 gry. Też to tak zrozumiałem.

III edycja została już zakończona i wyniki ogłoszone a dopiero w tej edycji Robinson osiągnął pułap 1000zł

2023-08-30T19:28:46+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA IV PROGRAMU - dyskusja

Spora suma wrzutki, więc jak dla mnie należało się jakoś uhonorować przekroczenie magicznej granicy :ok1: Przyjemnie będzie poznać tą grę przy okazji. Owszem można ją sobie odpalić w inny sposób, ale w exeki gra się najlepiej na świecie :D

2023-08-31T03:06:29+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA IV PROGRAMU - dyskusja

Rozumowanie większości jest prawidłowe.

Jednak wiadomość @Sethuriala prowokuje do zadania innego pytania:

Firmowy Klakierek wrote:Czy Robinson zostanie opracowany przed oficjalnym zakończeniem IV Edycji, której zakończenie dopiero jest planowane - wstępnie w 1. kwartale 2024 roku, skoro ma zagwarantowane miejsce - więc nie walczy już o swoją pozycję?
klakierek.png


2023-08-31T19:07:18+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA IV PROGRAMU - dyskusja

Anthrox wrote:Czy Robinson zostanie opracowany przed oficjalnym zakończeniem IV Edycji


Do tego właśnie zmierzała moja propozycja aby zaliczyć Robinsona do 3 Edycji i wykonać go wraz z grami z 3 edycji a nie czekać na zakończenie czwartej. :)

2023-08-31T20:00:02+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA IV PROGRAMU - dyskusja

W sumie mi to obojętne, ale można przymknąć oko i zaliczyć go do 3 żeby szybciej wyszło. Oczywiście z trainerem :lol2:

Return to ♪♫♬ Trwające wydarzenia ♬♫♪