Polski

EXE REQ - EDYCJA III PROGRAMU - dyskusja

Trafiają tutaj archiwalne wydarzenia, które zostały zakończone.
Anthrox
EXE REQ - EDYCJA III PROGRAMU - RANKING

 1. Deluxe Galaga [kompilacja] (przekazanych punktów głosu: 955) :puchar:
 2. Colonial Conquest [kompilacja] (przekazanych punktów głosu: 902) :2nd:
 3. SWIV [kompilacja] (przekazanych punktów głosu: 901) :3rd:

  :brawo: :dance10: :brawo:
 4. Robinson's Requiem (przekazanych punktów głosu: 900)
 5. Space Hulk (przekazanych punktów głosu: 598)
 6. Stunt Car Racer (przekazanych punktów głosu: 520)
 7. Global Gladiators (przekazanych punktów głosu: 450)
 8. Banshee (przekazanych punktów głosu: 434)
 9. Wolfchild (przekazanych punktów głosu: 375)
 10. Premiere (przekazanych punktów głosu: 300)
 11. Dungeon Master [kompilacja] (przekazanych punktów głosu: 210)
 12. Stardust [kompilacja] (przekazanych punktów głosu: 204)
 13. Eye of The Beholder [kompilacja] (przekazanych punktów głosu: 202)
 14. Dreamweb (przekazanych punktów głosu: 200)
 15. Castles [kompilacja] (przekazanych punktów głosu: 108)
 16. Breathless (przekazanych punktów głosu: 100)

  Uczestnicy:
  • werniks: 900 głosów
   Ukryta treść:

  • dudi573: 800 głosów
   Ukryta treść:

  • Wirus: 705 głosów
   Ukryta treść:

  • bebokus: 598 głosów
   Ukryta treść:

  • Sethurial: 594 głosów
   Ukryta treść:

  • Berlin: 562 głosów
   Ukryta treść:

  • santa13: 540 głosów
   Ukryta treść:

  • Atalante: 500 głosów
   Ukryta treść:

  • LucasSz: 250 głosów
   Ukryta treść:

  • johnnyguitar: 250 głosów
   Ukryta treść:

  • djmichas: 235 głosów
   Ukryta treść:

  • xsresat: 120 głosów
   Ukryta treść:

  • khmalling: 108 głosów
   Ukryta treść:

  • Lurker: 107 głosów
   Ukryta treść:

  • jeziu: 100 głosów
   Ukryta treść:

  • Sasquatch: 100 głosów
   Ukryta treść:

  • paollo76: 100 głosów
   Ukryta treść:

  • kucykpl: 100 głosów
   Ukryta treść:

  • ketyow: 100 głosów
   Ukryta treść:

  • zuzel86: 100 głosów
   Ukryta treść:

  • Ptakus94: 90 głosów
   Ukryta treść:

  • damian2412: 70 głosów
   Ukryta treść:

  • xandra: 66 głosów
   Ukryta treść:

  • Łysy0800: 50 głosów
   Ukryta treść:

  • klimper: 47 głosów
   Ukryta treść:

  • Janus: 45 głosów
   Ukryta treść:

  • 2Tom: 40 głosów
   Ukryta treść:

  • Serd: 40 głosów
   Ukryta treść:

  • tcjordao: 39 głosów
   Ukryta treść:

  • vexxus: 3 głosy
   Ukryta treść:


   ŁĄCZNIE ZEBRANO: 4739 zł :ciacho:
   (Kwota nie uwzględnia: 4.503 zł - kwoty zebranej w poprzedniej, 2. Edycji Programu EXE REQ)Numer konta bankowego do wpłat darowizn:

96 1750 1312 6882 5799 4877 7947
Adresat: Łukasz Kalina
Tytuł przelewu: UBot


---

Szanowni Państwo,

Serdecznie gratuluję laureatom poprzedniej edycji Programu EXE REQ i wszystkim uczestnikom.

W związku z zakończeniem poprzedniej edycji Programu dnia 12 marca 2023 roku, oficjalnie otwieram III Edycję Programu EXE REQ wraz z tytułami, które kontynuują dalej rywalizację - zarazem uprzedzam, że data zakończenia Programu zostanie podana z miesięcznym wyprzedzeniem - nie wcześniej niż po zrealizowaniu zwycięskich tytułów z poprzedniej edycji Programu, które zajęły miejsce :1st:, :2nd: albo :3rd: oraz rozdania przewidzianych nagród.

Celem Programu EXE REQ jest podziękowanie Darczyńcom za wpłaty, z których pokrywane są m.in. koszty utrzymania strony internetowej TheCompany.pl oraz innych poniesionych przez przeze mnie wydatków wedle uznania.

Korzyścią uczestnictwa w Programie EXE REQ jest realny wpływ w formie zabawy na to, jakie tytuły z komputera Amiga zostaną opracowane do postaci pliku EXE w pierwszej kolejności, które po opracowaniu znajdą się na stronie głównej TheCompany.pl.

W przypadku pobicia rekordu poprzedniej edycji Programu -- zebrania większej kwoty -- przewidziane są również 3 złote puchary -- proszę o zapoznanie się z zasadami.

Image

EXE REQ - EDYCJA III PROGRAMU
:czytaj: ZASADY:
 1. Oficjalny start Programu: 14.03.2023 roku
 2. Czas zakończenia: 13.08.2023 23:59:59
 3. Z chwilą startu Programu widoczna jest lista rankingowa, aktualizowana ręcznie po każdej dokonanej wpłacie, na której przedstawione są konkurujące między sobą tytuły.
 4. Wpłacona darowizna w okresie trwania Programu daje nagrodę gwarantowaną w postaci "punktów głosu", które można oddać na tytuły znajdujące się na liście rankingowej.
 5. Umieszczenie nowego tytułu na liście rankingowej wymaga przeznaczenia na niego minimum 200 punktów głosu z zastrzeżeniem, że tytuł może zostać odrzucony bez podania przyczyny.
 6. Liczba punktów głosu wynosi 1:1 w stosunku do kwoty otrzymanej wpłaty z zastrzeżeniem ust. 7-8.
 7. Jeżeli wpłacona kwota jest w walucie innej niż PLN - zostanie przewalutowana na PLN, następnie zaokrąglona do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
 8. Wpłata przez PayPal powoduje przyznanie mniejszej ilość punktów głosu z powodu nakładanej marży ~6% wpłacanej kwoty.
 9. Wpłat można dokonywać w dowolnej formie -- rekomendowany jest serwis zrzutka.pl.
 10. Data zaksięgowania wpłaty, a nie data uruchomienia przelewu decyduje o tym, czy punkty głosu będzie można oddać w trwającej edycji Programu.
 11. Jeżeli darowizna wpłynie po dacie zakończenia Programu (z wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 12), przyznane punkty głosu będzie można wykorzystać dopiero w kolejnej edycji Programu.
 12. Punkty głosu na trwającą edycję Programu mogą zostać przyznane bez konieczności uprzedniego zaksięgowania kwoty darowizny na koncie -- jest to jednak wyłącznie dobra wola Organizatora i nie jest gwarantowane.
 13. Wygrywają 3 (słownie: trzy) tytuły, które zbiorą największą ilość punktów głosu na koniec edycji Programu.
 14. Tytuły, które nie zajęły miejsca 1, 2 albo 3 przechodzą do następnej edycji Programu wraz z punktami głosu.
 15. Nagroda dodatkowa w postaci przyznania dostępu :unlocked: do tytułu będzie przysługiwała osobie, która oddała na niego minimum 40 punktów głosu.
 16. Nagroda dodatkowa w postaci pucharu będzie przysługiwała osobie, która oddała najwięcej punktów głosu na tytuł, który na koniec edycji Programu oficjalnie zajął miejsce :1st:, :2nd:, :3rd: z zastrzeżeniem, że dodatkowo musi zostać spełniony warunek, że zebrana kwota musi być WIĘKSZA od kwot zebranych w poprzednich edycjach Programu tj. "pobić rekord".
 17. Darczyńca nie jest zobowiązany do skorzystania z przyznanych punktów głosu.
 18. Darczyńca ma prawo do złożenia wniosku o zwrot wpłaconej przez siebie darowizny.
 19. Wniosek o zwrot wpłaconej darowizny zostanie rozpatrzony jedynie w sytuacji, gdy Darczyńca nie otrzymał innych nagród za swoją darowiznę, np. przyznanie dostępu do ustalonych wspólnie gier. Darowizna co do zasady jest świadczeniem dobrowolnym, więc zwrot darowizny należy rozpatrywać w kategorii dobrej woli, a nie obowiązku.
 20. Zasady mogą ulec zmianie/doprecyzowaniu w trakcie trwania Programu.

Kontakt z Obsługą Darczyńców:
@SpamBot

Kontakt z Organizatorem:
@Anthrox

Linki:
EXE REQ - EDITION III - discussion (english version)

---
Proszę o śledzenie tematu oraz zapraszam do dyskusji w tym wyrażania opinii.
Page 1 of 7 7 https://forum.thecompany.pl/zakonczone-wydarzenia/exe-req-edycja-iii-programu-dyskusja-t7844.html
2023-03-14T06:20:40+01:00
EXE REQ - EDYCJA III PROGRAMU - RANKING

 1. Deluxe Galaga [kompilacja] (przekazanych punktów głosu: 955) :puchar:
 2. Colonial Conquest [kompilacja] (przekazanych punktów głosu: 902) :2nd:
 3. SWIV [kompilacja] (przekazanych punktów głosu: 901) :3rd:

  :brawo: :dance10: :brawo:
 4. Robinson's Requiem (przekazanych punktów głosu: 900)
 5. Space Hulk (przekazanych punktów głosu: 598)
 6. Stunt Car Racer (przekazanych punktów głosu: 520)
 7. Global Gladiators (przekazanych punktów głosu: 450)
 8. Banshee (przekazanych punktów głosu: 434)
 9. Wolfchild (przekazanych punktów głosu: 375)
 10. Premiere (przekazanych punktów głosu: 300)
 11. Dungeon Master [kompilacja] (przekazanych punktów głosu: 210)
 12. Stardust [kompilacja] (przekazanych punktów głosu: 204)
 13. Eye of The Beholder [kompilacja] (przekazanych punktów głosu: 202)
 14. Dreamweb (przekazanych punktów głosu: 200)
 15. Castles [kompilacja] (przekazanych punktów głosu: 108)
 16. Breathless (przekazanych punktów głosu: 100)

  Uczestnicy:
  • werniks: 900 głosów
   Ukryta treść:

  • dudi573: 800 głosów
   Ukryta treść:

  • Wirus: 705 głosów
   Ukryta treść:

  • bebokus: 598 głosów
   Ukryta treść:

  • Sethurial: 594 głosów
   Ukryta treść:

  • Berlin: 562 głosów
   Ukryta treść:

  • santa13: 540 głosów
   Ukryta treść:

  • Atalante: 500 głosów
   Ukryta treść:

  • LucasSz: 250 głosów
   Ukryta treść:

  • johnnyguitar: 250 głosów
   Ukryta treść:

  • djmichas: 235 głosów
   Ukryta treść:

  • xsresat: 120 głosów
   Ukryta treść:

  • khmalling: 108 głosów
   Ukryta treść:

  • Lurker: 107 głosów
   Ukryta treść:

  • jeziu: 100 głosów
   Ukryta treść:

  • Sasquatch: 100 głosów
   Ukryta treść:

  • paollo76: 100 głosów
   Ukryta treść:

  • kucykpl: 100 głosów
   Ukryta treść:

  • ketyow: 100 głosów
   Ukryta treść:

  • zuzel86: 100 głosów
   Ukryta treść:

  • Ptakus94: 90 głosów
   Ukryta treść:

  • damian2412: 70 głosów
   Ukryta treść:

  • xandra: 66 głosów
   Ukryta treść:

  • Łysy0800: 50 głosów
   Ukryta treść:

  • klimper: 47 głosów
   Ukryta treść:

  • Janus: 45 głosów
   Ukryta treść:

  • 2Tom: 40 głosów
   Ukryta treść:

  • Serd: 40 głosów
   Ukryta treść:

  • tcjordao: 39 głosów
   Ukryta treść:

  • vexxus: 3 głosy
   Ukryta treść:


   ŁĄCZNIE ZEBRANO: 4739 zł :ciacho:
   (Kwota nie uwzględnia: 4.503 zł - kwoty zebranej w poprzedniej, 2. Edycji Programu EXE REQ)Numer konta bankowego do wpłat darowizn:

96 1750 1312 6882 5799 4877 7947
Adresat: Łukasz Kalina
Tytuł przelewu: UBot


---

Szanowni Państwo,

Serdecznie gratuluję laureatom poprzedniej edycji Programu EXE REQ i wszystkim uczestnikom.

W związku z zakończeniem poprzedniej edycji Programu dnia 12 marca 2023 roku, oficjalnie otwieram III Edycję Programu EXE REQ wraz z tytułami, które kontynuują dalej rywalizację - zarazem uprzedzam, że data zakończenia Programu zostanie podana z miesięcznym wyprzedzeniem - nie wcześniej niż po zrealizowaniu zwycięskich tytułów z poprzedniej edycji Programu, które zajęły miejsce :1st:, :2nd: albo :3rd: oraz rozdania przewidzianych nagród.

Celem Programu EXE REQ jest podziękowanie Darczyńcom za wpłaty, z których pokrywane są m.in. koszty utrzymania strony internetowej TheCompany.pl oraz innych poniesionych przez przeze mnie wydatków wedle uznania.

Korzyścią uczestnictwa w Programie EXE REQ jest realny wpływ w formie zabawy na to, jakie tytuły z komputera Amiga zostaną opracowane do postaci pliku EXE w pierwszej kolejności, które po opracowaniu znajdą się na stronie głównej TheCompany.pl.

W przypadku pobicia rekordu poprzedniej edycji Programu -- zebrania większej kwoty -- przewidziane są również 3 złote puchary -- proszę o zapoznanie się z zasadami.

Image

EXE REQ - EDYCJA III PROGRAMU
:czytaj: ZASADY:
 1. Oficjalny start Programu: 14.03.2023 roku
 2. Czas zakończenia: 13.08.2023 23:59:59
 3. Z chwilą startu Programu widoczna jest lista rankingowa, aktualizowana ręcznie po każdej dokonanej wpłacie, na której przedstawione są konkurujące między sobą tytuły.
 4. Wpłacona darowizna w okresie trwania Programu daje nagrodę gwarantowaną w postaci "punktów głosu", które można oddać na tytuły znajdujące się na liście rankingowej.
 5. Umieszczenie nowego tytułu na liście rankingowej wymaga przeznaczenia na niego minimum 200 punktów głosu z zastrzeżeniem, że tytuł może zostać odrzucony bez podania przyczyny.
 6. Liczba punktów głosu wynosi 1:1 w stosunku do kwoty otrzymanej wpłaty z zastrzeżeniem ust. 7-8.
 7. Jeżeli wpłacona kwota jest w walucie innej niż PLN - zostanie przewalutowana na PLN, następnie zaokrąglona do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
 8. Wpłata przez PayPal powoduje przyznanie mniejszej ilość punktów głosu z powodu nakładanej marży ~6% wpłacanej kwoty.
 9. Wpłat można dokonywać w dowolnej formie -- rekomendowany jest serwis zrzutka.pl.
 10. Data zaksięgowania wpłaty, a nie data uruchomienia przelewu decyduje o tym, czy punkty głosu będzie można oddać w trwającej edycji Programu.
 11. Jeżeli darowizna wpłynie po dacie zakończenia Programu (z wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 12), przyznane punkty głosu będzie można wykorzystać dopiero w kolejnej edycji Programu.
 12. Punkty głosu na trwającą edycję Programu mogą zostać przyznane bez konieczności uprzedniego zaksięgowania kwoty darowizny na koncie -- jest to jednak wyłącznie dobra wola Organizatora i nie jest gwarantowane.
 13. Wygrywają 3 (słownie: trzy) tytuły, które zbiorą największą ilość punktów głosu na koniec edycji Programu.
 14. Tytuły, które nie zajęły miejsca 1, 2 albo 3 przechodzą do następnej edycji Programu wraz z punktami głosu.
 15. Nagroda dodatkowa w postaci przyznania dostępu :unlocked: do tytułu będzie przysługiwała osobie, która oddała na niego minimum 40 punktów głosu.
 16. Nagroda dodatkowa w postaci pucharu będzie przysługiwała osobie, która oddała najwięcej punktów głosu na tytuł, który na koniec edycji Programu oficjalnie zajął miejsce :1st:, :2nd:, :3rd: z zastrzeżeniem, że dodatkowo musi zostać spełniony warunek, że zebrana kwota musi być WIĘKSZA od kwot zebranych w poprzednich edycjach Programu tj. "pobić rekord".
 17. Darczyńca nie jest zobowiązany do skorzystania z przyznanych punktów głosu.
 18. Darczyńca ma prawo do złożenia wniosku o zwrot wpłaconej przez siebie darowizny.
 19. Wniosek o zwrot wpłaconej darowizny zostanie rozpatrzony jedynie w sytuacji, gdy Darczyńca nie otrzymał innych nagród za swoją darowiznę, np. przyznanie dostępu do ustalonych wspólnie gier. Darowizna co do zasady jest świadczeniem dobrowolnym, więc zwrot darowizny należy rozpatrywać w kategorii dobrej woli, a nie obowiązku.
 20. Zasady mogą ulec zmianie/doprecyzowaniu w trakcie trwania Programu.

Kontakt z Obsługą Darczyńców:
@SpamBot

Kontakt z Organizatorem:
@Anthrox

Linki:
EXE REQ - EDITION III - discussion (english version)

---
Proszę o śledzenie tematu oraz zapraszam do dyskusji w tym wyrażania opinii.

2023-03-14T06:24:05+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA III PROGRAMU - dyskusja

Anthrox wrote:@spambot !log-recently >t7844;t7845


NEW TITLES:
no

UPDATED VOTES:
SWIV [compilation] (transferred voting points: 420) [diff: votes +250]

UPDATED POSITIONS:
SWIV [compilation] [diff: position +1]
Wolfchild [diff: position -1]

NEW PARTICIPANTS:
LucasSz

2023-03-14T06:31:38+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA III PROGRAMU - dyskusja

Witam uprzejmie,
Wasze punkty głosu zostaną rozdzielone w ciągu dnia.

2023-03-14T23:14:56+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA III PROGRAMU - dyskusja

Anthrox wrote:@spambot !log-recently >t7844;t7845


NEW TITLES:
no

M.I.A. TITLES:
:undead:
Robinson Requiem

UPDATED VOTES:
Robinson's Requiem (transferred voting points: 0) [diff: votes -765]

UPDATED POSITIONS:
Stunt Car Racer [diff: position +1]
SWIV [compilation] [diff: position +1]
Wolfchild [diff: position +1]
Stardust [compilation] [diff: position +1]
Eye of The Beholder [compilation] [diff: position +1]
Dreamweb [diff: position +1]
Premiere [diff: position +1]
Castles [compilation] [diff: position +1]
Dungeon Master [diff: position +1]
Breathless [diff: position +1]
Global Gladiators [diff: position +1]
Robinson's Requiem [diff: position -11]

NEW PARTICIPANTS:
no

2023-03-14T23:17:46+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA III PROGRAMU - dyskusja

Postaram się napisać jak najbardziej dyplomatycznie, bo tak poważna zmiana wymaga komentarza.
"Przegrywać trzeba umieć" -- i na tym poprzestańmy.

2023-03-16T01:23:43+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA III PROGRAMU - dyskusja

Anthrox wrote:@spambot !log-recently >t7844;t7845


NEW TITLES:
Space Hulk

UPDATED VOTES:
SWIV [compilation] (transferred voting points: 465) [diff: votes +45]
Space Hulk (transferred voting points: 318) [diff: votes +318]

UPDATED POSITIONS:
Space Hulk [diff: position +9]
Wolfchild [diff: position -1]
Stardust [compilation] [diff: position -1]
Eye of The Beholder [compilation] [diff: position -1]
Dreamweb [diff: position -1]
Premiere [diff: position -1]
Castles [compilation] [diff: position -1]
Dungeon Master [diff: position -1]
Breathless [diff: position -1]
Global Gladiators [diff: position -1]

NEW PARTICIPANTS:
Janus
bebokusAnthrox wrote:@spambot !log-recently >t7844;t7845


NEW TITLES:
Colonial Conquest [compilation]

UPDATED VOTES:
Colonial Conquest [compilation] (transferred voting points: 300 [diff: votes +300]

UPDATED POSITIONS:
Colonial Conquest [compilation] [diff: position +9]
Wolfchild ([diff: position -1]
Stardust [compilation] ([diff: position -1]
Eye of The Beholder [compilation] ([diff: position -1]
Dreamweb ([diff: position -1]
Premiere ([diff: position -1]
Castles [compilation] ([diff: position -1]
Dungeon Master ([diff: position -1]
Breathless ([diff: position -1]
Global Gladiators ([diff: position -1]

NEW PARTICIPANTS:
werniks

2023-03-16T19:26:00+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA III PROGRAMU - dyskusja

W opisie na zrzutka.pl jest cały czas informacja o "EXE REQ - Edycja 2". W mailu z podziękowaniem za wpłatę również jest link do edycji 2 :)
Wypadałoby zaktualizować ;)

2023-03-16T20:05:17+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA III PROGRAMU - dyskusja

Wirus wrote:W opisie na zrzutka.pl jest cały czas informacja o "EXE REQ - Edycja 2". W mailu z podziękowaniem za wpłatę również jest link do edycji 2 :)
Wypadałoby zaktualizować ;)Daj mu Pan chwilę ?

Ma 3 gry i forum na głowie ?

2023-03-16T20:06:41+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA III PROGRAMU - dyskusja

nie ma litości!!! :) ]:->

2023-03-16T20:08:37+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA III PROGRAMU - dyskusja

ANTEEEK !!!

2023-03-16T20:12:16+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA III PROGRAMU - dyskusja

Wirus wrote:W opisie na zrzutka.pl jest cały czas informacja o "EXE REQ - Edycja 2". W mailu z podziękowaniem za wpłatę również jest link do edycji 2 :)
Wypadałoby zaktualizować ;)

Dzięki, zapomniałem. Zaraz naprawię. :tuptup1:

2023-03-18T07:04:34+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA III PROGRAMU - dyskusja

Anthrox wrote:@spambot !log-recently >t7844;t7845


NEW TITLES:
no

UPDATED VOTES:
Robinson's Requiem (transferred voting points: 800) [diff: votes +800]
Dreaweb (transferred voting points: 200) [diff: votes +50]
Premiere (transferred voting points: 180) [diff: votes +50]

UPDATED POSITIONS:
Robinson's Requiem [diff: position +13]
Dreaweb [diff: position +2]
Premiere [diff: position +2]
Stunt Car Racer ([diff: position -1]
SWIV [compilation] ([diff: position -1]
Space Hulk ([diff: position -1]
Colonial Conquest [compilation] ([diff: position -1]
Wolfchild ([diff: position -3]
Stardust [compilation] ([diff: position -3]
Eye of The Beholder [compilation] ([diff: position -3]
Castles [compilation] ([diff: position -1]
Dungeon Master ([diff: position -1]
Breathless ([diff: position -1]
Global Gladiators ([diff: position -1]

NEW PARTICIPANTS:
no

2023-03-18T07:10:49+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA III PROGRAMU - dyskusja

Z @dudi po rozmowie - wróciły jego punkty głosu.
Proszę się więc nie dziwić, że kwota nie drgnęła mocno - 765 pkt pochodzą z poprzedniej Edycji.

2023-03-18T11:06:54+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA III PROGRAMU - dyskusja

No i elegancko ! :D

2023-03-18T11:27:44+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA III PROGRAMU - dyskusja

a co to jest te 400 z klepsydrą? :D

2023-03-18T11:42:43+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA III PROGRAMU - dyskusja

santa13 wrote:a co to jest te 400 z klepsydrą


Ja też kiedyś pytałem o znaczenie: ⌛ - tu chodzi o wpłatę, która została zapowiedziana, że nastąpiła, ale chwilowo nie pojawiła się na koncie. Tak przynajmniej ja to zrozumiałem.

Ledwie początek edycji a tu już taki mocny strzał:
Anthrox wrote:Robinson's Requiem (przekazanych punktów głosu: 800)


:-)

2023-03-18T11:50:55+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA III PROGRAMU - dyskusja

No i dobrze, króliczek jest, niektórzy będą gonić ;)

2023-03-18T13:28:31+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA III PROGRAMU - dyskusja

A to może jakieś 3 tytuły na rozruch wrzucę ?

Tylko najpierw mi kupon musi siąść

2023-03-18T14:22:11+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA III PROGRAMU - dyskusja

Zasady wrote:11. Jeżeli darowizna wpłynie po dacie zakończenia Programu (z wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 12), przyznane punkty głosu będzie można wykorzystać dopiero w kolejnej edycji Programu.

12. Punkty głosu na trwającą edycję Programu mogą zostać przyznane bez konieczności uprzedniego zaksięgowania kwoty darowizny na koncie -- jest to jednak wyłącznie dobra wola Organizatora i nie jest gwarantowane.

W przypadku uruchomienia zasady z ustępu 12. dokładam klepsydrę i biorę w nawias kwotę, która chwilowo nie wpłynęła.

Najczęściej tak jest jak ktoś mi napisał, że puścił wolniejszą wpłatę i podał ilość.

Nowy punkt ma oficjalnie też wyeliminować problem jaki spotkał @LucasSz, że puścił przelew na 150 zł, a miałem związane ręce, bo wiedziałem, że przelew nie dojdzie na czas.

To jest awaryjna zasada - bezpiecznik i nie jest gwarantowane, że ją zastosuję, decyzję o uruchomieniu muszę też podjąć przed upływem terminu zakończenia Programu.

Dodam, że podobne sytuacje bywają z osobami zza granicy, które robią przelew unijny - te też nie dochodzą od razu, zwłaszcza w weekend, a PayPal nie każdy z nich używa i sporą prowizję ma za obsługę...

Na nowych zasadach ogłoszę wyniki z uwzględnieniem zasad 11, 12, a potem czekam aż ew. takie wpłaty wpłyną do np. końca poniedziałku - jak ktoś nie dotrzyma swojej deklaracji i nie dokona wpłaty darowizny np. "bo przegrałby i tak i ma wyjeb..." - punkty są wycofywane, a na użytkownika nałożona zostanie kara wedle uznania np. zablokowanie udziału w kolejnych edycjach, a nawet może skutkować blokadą konta użytkownika.

W przypadku LucasSz i tak drugi przelew nie zostałby zaliczony, bo nie podał kwoty.

Jeżeli nie zakwalifikowałem punktów na trwającą edycję użytkownik podejmuje decyzje czy darowiznę zwrócić czy bierze udział w następnej edycji.

To ma być generalnie dobra zabawa na uczciwych zasadach :tuptup1:

2023-03-18T19:31:44+01:00

Re: EXE REQ - EDYCJA III PROGRAMU - dyskusja

Sporo jest osób, które mają po kilka gier na liście, jakby się uparli i pokombinowali to pewnie ich ulubiona gra by bez problemu zajęła pierwsze miejsce, a pozostałe można później zgłosić :D Ja mam na przykład dwie, ale uważam, że aż tak mi się nie spieszy, z biegiem czasu kiedyś wyjdą, bo staram się wpłacać co jakiś czas jakąś sumkę ;) Zresztą to raczej tylko tylko delikatna pomoc dla ekipy, by exeki miały się dobrze ;)

Return to Zakończone wydarzenia